5. september 2017

 Søsportens Sikkerhedsråd på havnen i Holbæk.

Sten Billestein kom på Midtermolen i Holbæk Gl. Havn.

Han fortalte om Søsportens Sikkerhedsråds arbejde, demonstrerede redningsveste og eftersyn af materiel.

Jan fra Turbaaden EMMA demonstrerede udløsning af en 25 personers redningsflåde.

Ved slutningen af mødet blev der affyret gamle nødraketter og nødblus.

Den første søndag i advent 2016.

Søndag eftermiddag fik alle skibene lyskæder over top og kl. 15.30 blev de tændt.

Lørdag den 5-11-2016

Så er det brunkålstid, men først arbejde så mad.

Kl. 10.00 Startede arbejdet og der blev savet og skruet flittigt, værkstedet fik en oprydning og bordet blev dækket op til brunkål med flæsk.

Tirsdag den 2-8-2016

Så fik Træskibslaugets klubhus ny flagstang - venligst sponsoreret af Morten havnefoged, og beslagene er fremstillet af Peer Kløve. Tak til dem begge.

Lørdag den 30-7-2016

Så kunne VESTVINDEN ikke holde sig flydende længere. HENRY fra Rørvig er ved at gøre klar til hævning.

 

Lørdag den 11. juni 2016

Holbæk Tæskibslaug - Holbæk GL Havn Beddinger - Holbæk Fiskeriforening - Skudelauget arrangerede i fællesskab en sommerfest i Multisalen på værftet.

Kl. 17.00 blev der tændt op i grillen og Erik Rasmussen underholdt på Keyboard. Godt 40 gæster var mødt op, og der blev spist, snakket og danset til kl. 24.00. Da festen var en stor succes, vil det blive en tilbagevendende begivenhed hvert år.

Knud Jensen

 

Torsdag den 28. april 2016                

Gennem vinteren har mange af vore medlemmer deltaget i VHF-undervisningen. Vi besøgte Lyngby Radio og fik et fint indblik i radiostationens arbejde, for os der færdes på vandet…….

Mange VHF-opgaver er gennemgået, og en del teori er efterhånden "groet fast" hos deltagerne.

Søfartsstyrelsens SRC- prøve er nu bestået af følgende :

John Clausen

Egon Hansen

Kirsten Heinrichson

Vivi Meldgaard

Flemming Olsen

Nis Olsen

Henry Slots

De nye radiokyndige ønskes tillykke……

Sejladssæsonen er i gang. Den 3. maj vender EMMA hjem på sin plads i Holbæk. Ruth flyttes ind i GL Havn, og Vestvinden flyttes over i Industrihavnen.

I år har Træskibslauget 10 års jubilæum og Holbæk GL. Havns beddinger 5 års jubilæum. I den forbindelse har HTL, HGHB, Fiskerihavsforeningen, Skudelauget og Værftet planlagt at holde en fælles sommerfest den 11. juni 2016 på pladsen ved beddingsværkstedet.

Festudvalget er i gang med at planlægge et brag af en fest.

Sct. Hans aften er der tradition for, at skibene sejler ud i Holbæk Fjord og ankrer op, hyggespiser, får en lille een, ser bål og festfyrværkeri.

Kære skippere! Er der nogen af jer, der vil tage medlemmer med ud Sct. Hans aften? Så kan vi lave et opslag på hjemmesiden, hvor man kan skrive sig på. Send en mail til knud@lis-knud.dk med oplysning om, hvor mange du kan tage med.

Der er lige nu længe til vinter, men skal vi oprette nogle vinteraktiviteter, så er det nu, I skal komme med ideerne.

Er der flere, der vil havde radiocertifikat, eller er der nogen som ønsker duelighedsbevis, og kan I samle et hold på en 10 stykker, så prøver vi at arrangere det.

Venner og bekendte kan deltage, hvis de melder sig ind i Holbæk Træskibslaug som passivt medlem. Det koster kun 100,- kr. pr. år.

Kan I havde en god og varm sejlads i sommer.

Knud Jensen

 

Torsdag den 18. juni 2015

Nu har byrådet godkent friplads for træskibe i Holbæk Gl. Havn  Se referatet her

Tirsdag den 16. December 2014

Sidste klubaften inden jul var der Gløgg og æbleskiver i klubhuset.

Jens havde brygget en dejlig hvid Gløgg, og Svend Rinken sponsorerede lækre æbleskiver. Klubhuset var fyldt med medlemmer, der hyggede sig i et par timer og ønskede hinanden god jul.

 

10. april 2013 Byrådet har sagt ja til Frihavn

Der er nedsat et brugerråd som består af repræsentanter fra

- Holbæk Træskibslaug

- Museum Vestsjælland

- Holbæk Erhvervsforum

- Holbæk Gl. Havns Beddinger (HGHB)

Desuden er Holbæk Kommune repræsenteret ved

- Kultur og Fritid

- Trafik og Infrastruktur

Brugerrådet trådte sammen torsdag den 4. april hvor de konstituerede sig, rådet forfattede et ansøgningsskema som om kort tid vil være tilgængelig på Holbæk kommunes hjemmeside, der vil her på vores hjemmeside blive oprettet et ling til siden. Brugerrådet mødes igen den 8. maj 2013 hvor de vil behandle indkomne ansøgninger til friplads og indstille til Kommunen at godkende dem.
Regler for ansøgning kan læses her .

Hilsen Knud

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3.  4300 Holbæk. CVR-nr. 36260173.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk