Medlemskontingentet for 2017 er på Admiralsforsamlingen fastsat til 300,00 kr. for Aktive medlemmer

Medlemskontingentet for 2017 er på Admiralsforsamlingen fastsat til 150,00 kr. for Passiv medlemmer

Kontingentopkrævning vil blive sendt via email når indmeldelsen er godkendt.

Vedtægtens §7.

Et medlem, der er i restance med kontingent, har ingen stemmeret i foreningens anliggender. Ved tre måneders restance ophører medlemskabet.

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3.  4300 Holbæk. CVR-nr. 36260173.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk