Medlemskontingentet for 2019 er på generalforsamlingen fastsat til 300,00 kr. for Aktive medlemmer  (A-meblemmer)

Medlemskontingentet for 2019 er på generalforsamlingen fastsat til 150,00 kr. for Passiv medlemmer (B-melemmer)

Kontingentopkrævning vil blive sendt via email når indmeldelsen er godkendt.

Bemærk Vedtægtens §7.

Et medlem, der er i restance med kontingent, har ingen stemmeret i foreningens anliggender. Ved tre måneders restance ophører medlemskabet.

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3.  4300 Holbæk. CVR-nr. 36260173.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk