Holbæk Træskibslaug består af lokale træskibe, de fleste er ældre damer med flere generationers sejlads under kølen. Nogle har tidligere været brugt til fragt, fiskeri eller lodsdrift, andre har en fortid i flåden eller marinehjemmeværnet.


Blandt medlemmerne er charterskibene HJALM, EMMA og MARIANNE-F, som kan lejes til kortere eller længere udflugter på fjorden eller til fisketure.


De større træskibe ligger normalt ved kajen overfor Orø-færgen, de øvrige i Gamle Havn og i den gamle fiskerihavn. Her kan du møde skippere og medsejlere, som altid er parat til at fortælle om skibene og vise rundt om bord.

I sommersæsonen sejler flere af skibene en tur på fjorden hver tirsdag aften, når vind og vejr tillader det. Hvis du er interesseret, så kig forbi.

Alle kan blive medlem af Træskibslauget, også personer uden skib, som interesserer sig for de gamle både, den maritime kulturhistorie og skudernes bevaring for fremtiden.

Kontingentet er beskedent, og så kan man komme med til både brunkål, gløgg, julefrokost og den årlige admiralsforsamling i klubhuset ved Gamle Havn.

Holbæk Træskibslaug er blandt de største og mest aktive lokale træskibsforeninger i Danmark. Holbæk Træskibslaug er også medlem af den landsdækkende organisation Træskibs Sammenslutningen, hvis formål er at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug.

Henvendelse til formanden for Holbæk Træskibslaug, Knud Jensen, telefon 28513910, eller mail: knud@lis-knud.dk

Holbæk Træskibslaug, Midtermolen 3.  4300 Holbæk. CVR-nr. 36260173.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk